Main Page
About the Journal
Boards
Abstracting & Indexing
Current Issue
Past Issues
Notes For Authors
Submission
Paper Status

Issue 5
Special Issue of International Conference on Innovation and Challenges in Education .
2013

Click here to download the complete issue

Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri
Turkish Teachers’ Views About Motivation Factors

Fulya Topçuoğlu Ünal
Hamiyet Bursalı

Bilim Sanat Merkezine (Bilsem) Giden Öğrencilerde Velilerinin Gördükleri Farklılıklar
The Differences which Parents Perceive regarding the Students who Attend to Science and Art Center

Ayşe Alkan

Matematik Dersinde Geometrik Cisimlerin Öğretiminde Fotoğraf Makinası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Effect of Using Photograph Machine in Teaching Geometrical Objects on Elementary Mathematics Students’ Academic Achievement

Gülay Bedir
Zehra Nur Ersözlü
Neslihan Duygu

Uzaktan Eğitim Süreci için SWOT Analizi
A SWOT Analysis of Distance Education Process

Hakan Özköse
Sertaç Arı
Öznur Çakır

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Kurslarına Yönelik Görüşleri
Information Technology Teachers’ Opinions About In Service Training Courses

Halit Arslan
Doç. Dr. İsmail Şahin

Fen Öğretmeni Niteliklerinin Orta Öğretimde Öğrenci Başarısına Etkisi
Effects of Science Teacher Quality on the Student Success in High Schools

İsmail KENAR

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sabah, Öğle, Akşam Kavramlarının Öğretilmesi Sürecinin İncelenmesi
Investigating Instructional Process of Morning, Afternoon and Evening Concepts for Preschool Students

Kadife Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları
Attitudes of Secondary School Students towards German Lesson as a Foreign Language

Yrd. Doç. Dr. Şerife Çelikkaya

Temel Eğitimde Akıllı Tahtanın Matematik Başarısına Etkisi
The Effect of Smart Board to Success in Mathematics in Primary Education

Yusuf Hayri Yıldızhan

Okulöncesi Çocuklarına Değer Eğitimi Verirken Davranış Geliştirme Merkezli Öğrenme Yöntemi Uygulayan Öğretmenlerin Görüşleri
The Views of The Teachers Carrying Out the Behavioural Development Based Learning Method While Teaching the Values Education

Züleyha Yuvacı
Münire Şafak
Nurşen Şirin

Temel Eğitimde Kesirler Konusunda Materyalin Rolü
Role of Instructional Materials on Fractions in Primary Education

Osman Cevat Yavuz

Türkiye’de Dijital Vatandaşlık Algısı ve Bu Algıyı İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı ile Artırma Yöntemleri
Perception of Digital Citizenship in Turkey and Methods of Increasing this Perception by Using the Internet Conscious, Safe and Effective

Ahmet Çubukcu
Şahin Bayzan

Dumlupınar Üniversitesi’nin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Service Quality of Dumlupınar University Teacher Training Departments using Student Satisfaction Scale

Yrd. Doç.Dr. Baybars Recep Eynur
Prof.Dr. Arslan Kalkavan
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Demirel
Yrd.Doç.Dr. Duygu Harmandar Demirel
Okt. Aytül Eynur
Okt. Zehra Gözel Tepe