Main Page
About the Journal
Boards
Abstracting & Indexing
Current Issue
Past Issues
Notes For Authors
Submission
Paper Status

Issue 12

Special Issue: Educational Research in Turkey

Click here to download the complete issue

Cover

Full Papers

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets
Ahmet IŞIK
Gülşah ÖZDEMİR

Tarih Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
An Examination of Pre-service History Teachers’ Democratic Attitudes with Regard to Different Variables
Aydın GÜVEN
Ramazan KAYA
Hasan ASLAN

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları
Management Problems in Preschool Educational Institutions
Şükrü Ada
Rıdvan Küçükali
Durdağı Akan
Mustafa Dal

Short Paper

Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Öğretim Programları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri Açısından İncelenmesi
An Investigation of Distance Education of Turkey in Terms of Learning Management Systems and Curriculum
Murat MERİÇELLİ
Levent TAŞDEMİR
Çelebi ULUYOL

About MAJER